Fiskarter i Sverige

Det finns drygt 140 fiskarter i de svenska vattnen inklusive hav. Om man endast räknar sötvattenfisk finns det 55 arter. Därtill har ytterligare ca 115 arter observerats vid enstaka tillfällen. Här följer en närmare presentation om de fiskarter som är intressant för dig som sportfiskare.

Läs mer om respektive fisk:

  • Abborre
  • Gädda
  • Gös
  • Harr
  • Lax
  • Regnbåge
  • Röding
  • Ål

Abborre

En av de mest utbredda fiskarter i Sverige som förekommer i nästintill alla sjöar och vattendrag. Den största Abborren som har fångats i Svenska vatten vägde 3,15kg.

Fisketips:
Abborren nappar allra bäst under högsommaren och tidig höst. Är även en aktiv fisk under övriga året förutom maj som är fiskens lektid. Tips på fångstmetoder är framförallt Jigg & Spinnare även maskmete är ett bra alternativ.

Gädda

Är en av de största fiskarna i de Svenska vattnen. Rekordfångsten i Sverige är 19,34kg, dock finns det ett flertal icke godkända rapporter på Gäddor på över 30kg.

Fisketips:
Gädda är en glupsk fisk och nappar därför under hela året med en viss höjdpunkt under vår och höst. För gäddfiske rekommenderas mete med död fisk eller wobbler.

Gös

En Gös kan bli över 100 cm lång och det svenska rekordet på Gös ligger på 12 kg. Idag är det dock sällsynt med riktigt stora Gösar.

Fisketips:
Gösen nappar som bäst på sommaren och även vintertid under perioden februari-mars. Du hittar Gösen vid grunnor på grunda fjärdar i skärgården och i insjöar.

Gösen nappar bra vid mete med död strömming eller vanligt spinnfiske alternativt dragrodd/trolling. De typer av drag vi rekommenderar är långsamma vobblers eller jigg. Vintertid däremot rekommenderas pimpelfiske eller angelfiske.

Harr

Harren kan bli upp till 60cm och den största Harr som har fångats i Sverige vägde 2,85kg

Fisketips:
Den bästa tiden att fiska Harr är ifrån sensommaren och långt in på hösten. Ibland har det även rapporterats om bra fiskeförhållanden i perioden slutet av maj och i juni. Harren nappar bäst på flugfiske eller små spinnare.

Lax

En fisk som framförallt lever i haven förutom under sin lekperiod när den vandrar upp genom våra åar och floder. Det finns även vissa populationer av Lax som endast lever i sötvatten där den största populationen kallas för Vänernlax. Den största Laxen som har fångats av sportfiskare i Sverige vägde 28,72kg och fångades 1992 i Östersjön.

Fisketips:
Laxsäsongen är mellan maj och september när Laxen vandrar genom åar och floder till sina lekplatser. Laxen nappar bra på Vobbler, skeddrag eller spinnare eller via flugfiske.

Regnbåge

Regnbågsöring finns ej naturligt i de svenska vattnen men finns idag inplanterade i många Svenska sjöar. Regnbåge är en populär fisk bland sportfiskare genom sitt energiska kämpande vid infångade. Så om du söker en fiskekamp utöver det vanliga ska du hålla utkik efter sjöar där det finns inplanterad Regnbåge. Fisken kan bli upptill 75 cm lång och det svenska sportfiske rekordet är 14,16 kg

Fisketips:
Regnbågen är en kampfisk så tänk på att ha bra lina och vara beredd på en oftast väldigt intensiv kamp. Du kan fiska Regnbåge i stort sett året runt i insjöar och hela året utom vintern i skärgården. Regnbågen är en glupsk fisk som hugger på det mesta såsom Flugfiske, spinn, mete (mask eller maggot) För dig som spinnfiskar rekommenderar vi snabba långsmala skeddrag eller långsmala kvicka vobblers. Streamers rekommenderas vid flugfiske.

Röding

Rödingen har fått sitt namn genom sin klarlysande röda bukfärg i samband med leken på hösten. Det finns ett flertal rödingsarter i Sverige. Den största rödingen som har fångats i Svenska vattnen vägde ca 8,986kg. Dock ligger de flesta rödingar på betydligt lägre vikter i spannet runt 0,5-1kg. Rödingen är som mest utbredd i syrerika fjällsjöar där rödingen oftast är enda fiskarten som trivs. Vissa arter av rödingen finns dock på större djup i sjöar i syd och mellansverige. Det uppstår ofta rödingshybrider som är fortplantningsdugliga eftersom de olika röding arterna kan fortplanta sig med varandra.

Fisketips:
Fiskas med fördel på vintern via pimpelfiske där pirkar och blänken fungerar som beten. Går även att fiska på sommaren via flugfiske alternativt spinnfiske.

Ål

Ålen förekommer över nästan hela Sverige förutom fjällregionen och vissa delar av Sydsvenska höglandet. Ålen har ett ganska märkligt liv där vi fortfarande inte vet alla detaljer det man dock vet är att alla Ålar leker i Sargassohavet därefter följer ynglen med Golfströmmen till Europa. Därefter stannar hannarna kvar i havet medans honorna oftast ger sig upp i sötvattensjöar. När hannarna blir ca 10 år påbörjar de vandringen tillbaka till Sargassohavet. Honorna gör även det samma vandring dock sker detta vid en högre ålder. Svenskt sportfiskerekord är 3,725kg

Fisketips:
Ålen är en kvälls och nattfisk som lever på botten och nappar bäst under dessa perioder. Utmärkta platser för ålfiske är bland vegetation och strömmande vatten såsom åmynningar. Ålen nappar framförallt på bottenmete på mask, räka eller strömming.